Linköping får 47 miljoner till bättre stadsmiljö

Linköping kan nu göra en storsatsning på att förbättra cykeltrafik och kollektivtrafik. Kommunen får mycket god utdelning när Trafikverket fördelar pengar till så kallade stadsmiljöavtal.

I den fjärde ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen kom det in 48 ansökningar. Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 34 kommuner och landsting. Stödet är på totalt cirka 470 miljoner kronor.

Linköping fick mycket god utdelning, cirka 47 miljoner, vilket är en tiondel av den totala summan. Mest får två paket i Stockholm och Täby.

- Det är otroligt roligt att Linköping får så stor andel av stadsmiljöavtalen. Det innebär att vi nu kan göra Linköping till en ännu bättre cykelstad, vilket gynnar både miljön och människors hälsa, säger kommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP).

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer. Pengarna går till åtgärder för att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser, samt bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

– De här stöden gör att vi kan bli ännu snabbare med att bygga ett tillgängligt, säkert och smidigt cykelvägnät. Det är bra både för linköpingsborna och för kommunens besökare, säger Elias Aguirre (S), ordförande  samhällsbyggnadsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2017