Omfattande fotografering av gator, gång- och cykelvägar i Linköping

Undrar du vad det är för bilar som åker runt i stan med kameror på taket? Det är Linköpings kommuns kommunlantmäteri som uppdaterar sin bilddatabas med nya foton på våra gator, gång- och cykelvägar.

Under cirka tre veckors tid kommer bilarna att köra runt i Linköping och fotografera cirka 100 mil gator, gång- och cykelvägar.

– Vi uppdaterar våra gatuvy-bilder, så att vi har ett färskt material hos oss på kommunen. Bilderna underlättar för våra handläggare på exempelvis bygglovskontoret och stadsmiljökontoret i kontakten med medborgarna. Vi får nu tillgång till bilder på alla kommunala vägar, även i ytterområdena, samt en stor del gång- och cykelvägar vilket vi inte haft tidigare, säger Maryam Zeitooni Dicker som är avdelningschef för GIS och landskapsinformation.

Bilderna kommer att finnas i kommunens bilddatabas och publiceras inte på webben. Senaste insamling av liknande bilder gjordes 2014 och var då på cirka 70 mil.

Kommunens avdelning för GIS och landskapsinformation ansvarar för allt som har med kommunens geografiska information att göra. Det innebär bland annat geografiska informationssystem (GIS), fältmätning och ajourhållning av kommunens kartor. Den slutprodukt som flest kommer i kontakt med är kommunens webbkarta Linköpings karta.

För mer information om kommunens geografiska data eller tjänster kontakta:
Maryam Zeitooni Dicker, chef för avdelningen GIS och landskapsinformation, telefon 013-20 63 68.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 april 2017