Några beläggningsarbeten kvar i höst

Ett fåtal beläggningsarbeten återstår i oktober och broarbetet på E4 beräknas vara klart vecka 45.

Kylarevägen

Kylarevägen vid Braskens bro från Söderleden och ner förbi utfarten från hamburgerrestaurangen ska få ny beläggning. Det handlar om en sträcka på cirka 140 meter. Fräsning är planerad till måndag kväll 16 oktober. Asfaltering planeras till några dagar efter det beroende på vädret. Även detta sker under kvällstid. Trafiken kommer att regleras med trafikvakter och ett körfält är hela tiden öppet.

Järnvägsgatan

Järnvägsgatan från S:t Larsgatan och till utfarten för bussarna som kommer från resecentrum ska fräsas och asfalteras. Detta är en andra återställning efter fjärrvärmegrävningen. Det är dags att fräsa bort fyra centimeter av den gamla asfalten och asfaltera för att få bort sättningar som uppstått. Detta kommer att fräsas måndag natt 16 oktober och asfalteras tisdag natt. Det handlar om arbeten som beräknas pågå under ett par timmar respektive natt. Den stora anledningen till att arbetet sker nattetid är att undvika att busstrfiken påverkas när det gäller utfarten från resecentrum.

Södra Stånggatan

Södra Stånggatan ska få ny beläggning längs 120 meter, det gäller vägen ner från Hamngatan under Tullbron. Fräsning är planerad till onsdag 18 oktober mellan 9-15 och beräknas ta några timmar. Asfaltering planeras till veckan efter under samma tidsintervall. Trafiken regleras med trafikvakter.

Arbeten på E4

Omkörningsfilen på E4 i norrgående riktning mellan Lövstad och Norsholm ska asfalteras på måndag och tisdag (16 och 17 oktober). Trafiken leds förbi via en fil. 

Trafikverkets broarbete på E4 över Stångån är klart på den ena bron. Den andra bron beräknas vara klar under vecka 45.

Observera att asfalteringsarbetena kan försenas om det blir regnigt väder.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 oktober 2017