Kontakt

Vill ni rapportera in fel eller har förslag på datamängder som Linköpings kommun borde tillgängliggöra? Ta kontakt med oss!

Öppna data

E-post: Skicka e-post till Öppna data från Linköpings kommun

E-post: Naris.Radetinac@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun 581 81 Linköping

Besöksadress: Stadshuset Storgatan 43
Stadshuset Storgatan 43 på karta

Tillgänglighetsinformation Stadshuset Storgatan 43

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016