Livsmedelskontroll

Kommunen kontrollerar regelbundet hur livsmedelsverksamheter som exempelvis restauranger och livsmedelsbutiker uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Den här öppna datan innehåller resultatet av alla kontroller som löpande genomförs.

 

TypBeskrivningFilformat
LivsmedelsobjektAlla

Listar samtliga livsmedelsobjekt.

XML

Livsmedelsobjekt 

Visar ett livsmedelsobjekt inkl. dess inspektioner och eventuella avvikelser.

XML

Anrop möjligt på flera olika sätt SOAP,HTTP POST, HTTP GET.

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

 

LivsmedelsobjektAlla 

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

(Listar samtliga livsmedelsobjekt)

Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/LivsmedelsobjektAlla?CustomKey=DIN_API_NYCKEL

 

Livsmedelsobjekt

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel, samt parametern objid

(Visar ett livsmedelsobjekt inkl dess inspektioner och avvikelser)

Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/Livsmedelsobjekt?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&objid=ANGE_OBJEKTID

 

Senast uppdaterad den 9 maj 2017