Stipendium till biodlare

Linköpings biodlareförening får Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium.

Stipendiat och representanter från stipendiekommitté

Längst fram Pelle Johansson, ordförande i Linköpings biodlareföreningen. I bakgrunden representanter från stipendiekommittén; från vänster Rebecka Hovenberg, Lise-Lotte W Järvinen, Peter Hult och Stefan Erikson.

Föreningen gör en viktig insats för den biologiska mångfalden och arbetar aktivt för att sprida biodlingen. Stipendiet är på 8 000 kronor.

Stipendiekommitténs ordförande, kommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP), presenterade mottagarna som representerades av Pelle Johansson, ordförande i Linköpings biodlareförening. Stipendiekommittén tar i sin motivering fasta på vilken betydelse bina har för samhället, såväl i naturen, som trädgårdar, parker och lantbruk.

Motivering till val av stipendiat 2017:

”Biodling är mycket viktigt för den ekologiska balansen. Bins pollinering är en viktig ekosystemtjänst som minskar risken för att växtarter dör ut. Problemet idag är att bin minskar i antal.

 Linköpings biodlareförening har sin verksamhet vid Trädgårdsföreningen och bigården utgör ett vackert inslag i stadsbilden samtidigt som det är mötesplats för biodlarna att träffas och inspireras av varandra.

 Samtidigt som de ser till att växtligheten i Trädgårdsföreningen med omgivningar blir pollinerat är biodlarna ute och berättar om biodling och ökar förståelsen bland allmänheten om vilken viktig roll bin har i vårt samhälle.

 Under sommaren öppnar biodlareföreningen också upp bigården för allmänheten en gång i veckan. De anordnar också kurser för nybörjare för att säkra återväxten av biodlare och för att biodling även fortsättningsvis ska vara en attraktiv sysselsättning för kommande generationer.”

Stipendiet motsvarar en summa på 8000 kr som kommer utdelas till föreningen på en middag den 12 december 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 december 2017