Statsbidrag för att minska segregationen i Linköping

Linköpings kommun får 324 000 kronor för att utveckla odling som en social mötesplats i Skäggetorp. Syftet med projektet är att minska segregation. Totalt får Linköping 504 000 kronor i statsbidrag.

Projektet vänder sig till alla som bor i Skäggetorp oavsett ålder, etnicitet och bakgrund. Bland annat ska ungdomar 16 - 22 år få ledarskapsutbildning.

Det finns en odlings- och mötesplats i området sedan tidigare. Boende och aktörer i Skäggetorp har vänt sig till Medborgarkontoret med önskemål om en utveckling av odlingen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bostadsbolaget Willhem och kyrkan i Skäggetorp har visat ett stort intresse och ser potential för en sådan satsning.

– Vi behöver arbeta långsiktigt för att minska segregationen i Linköping. Vi har stadsdelar i Linköping som har sämre socioekonomiska förutsättningar och där vi behöver stärka vårt arbeta för att få människor närmare arbetsmarknaden och för att minska brottsligheten, säger Helena Balthammar (S), borgmästare.

Förstudie

Även kultur- och fritidskontorets ansökan har beviljats och får 180 000 kronor för att genomföra en förstudie som avser att följa upp tidigare insatser för nyanlända barn och ungdomar, samt ta fram förslag kring fortsatt arbete för att bryta strukturell segregation.

Kommuner och landsting kan få statsbidrag för åtgärder som motverkar och minskar segregation. Regeringen har avsatt 41 miljoner kronor för 2017 och 56 miljoner för 2018. Åtgärderna ska vara inriktade bland annat på att förebygga brottslighet, minska långtidsarbetslöshet, förbättra elevers skolresultat och att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2017