Linköping får bedriva resursskolorna vidare

Linköpings kommun som bedrivit resursskola utifrån ett elevperspektiv får fortsätta med upplägget efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu kan hela Sveriges skolor rikta blickarna mot Linköping och se hur den pedagogiska hjälpen för elever med särskilt stöd utformats.

I onsdags kom den slutgiltiga domen i den utdragna frågan om det är i linje med skollagen att inrätta resursskolor på det vis Linköpings kommun gjort eller inte. Linköpings kommun får rätt i den högsta instansen och får därmed fortsätta sitt arbete med separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det blir med andra ord även fritt fram för kommunala skolor att inrätta resursskolor i den form Linköpings kommun gjort.

– Det här känns såklart bra, framför allt för de elever som den här skolformen fungerar bra för. Vi har även haft kontakt med andra kommuner som har väntat på den här domen och jag tror att många andas ut nu, säger barn- och omsorgsnämndens ordförande Jakob Björneke

Resursskolorna inrättades som egna skolenheter med en ansvarig rektor och samlad elevhälsa 2010, istället för att bara erbjuda särskilda undervisningsgrupper på elevens hemskola. På så sätt vill Linköpings kommun säkerställa att varje elev får sin rätt till utbildning.

Verksamheten finns på sex skolenheter i kommunen och har samma rektor, Anderz Bergholtz. Med en hög personaltäthet individanpassar resursskolan en studieplan utifrån varje elevs bästa. På så sätt har Linköpings kommun anpassat och garanterat en högre nivå av särskilt stöd i skolverksamheten.

–  Formen att hjälpa elever med särskilt stöd ifrågasattes av Skolinspektionen som menade att inkluderingstanken sattes åt sidan. Men i och med Högsta förvaltningsdomstolens dom blir det tydligt att det inte är en permanent lösning. Istället är det en extra insats där resursskolan arbetar i en nära dialog med elevens hemskola för att eleven på sikt ska kunna återvända till önskad skola, säger tf utbildningsdirektör Tor Andersson.

Vårdnadshavaren söker tillsammans med elevens hemskola om plats på en resursskola. Nu till sommarlovet fanns 47 stycken elever på resursskolorna i Linköping.

För ytterligare information kontakta Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon: 0702-43 81 45 eller Tor Andersson, tf utbildningsdirektör, telefon: 013-20 64 46.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017