Långsiktiga satsningar ska stärka Linköpings företagsklimat

Linköpings kommun tappar ytterligare några placeringar i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet. En ny näringslivsorganisation, bättre företagsservice och utbildning av anställda är några åtgärder som ska stärka företagsklimatet på lång sikt.

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga rankning av företagsklimatet i kommunerna. Linköping placerar sig på plats 106, vilket är en marginell försämring jämfört med ifjol. Trenden med att storstadsstäderna tappar fortsätter även i år.

Linköpings kommun tappade mycket i rankningen förra året och därför har kommunen det senaste året kraftsamlat i arbetet med näringslivsfrågor. En ny näringslivsorganisation är under uppbyggnad och har fått en central placering i den kommunala organisationen. I det ingår att under vintern etablera en kommungemensam företagsservice, vilket kommer att förenkla kontakterna för företagen.

Minska avståndet

–Genom att minska avståndet mellan näringsliv och kommun skapas ännu bättre förutsättningar för dagens och morgondagens företagsidéer att fortsätta utvecklas och trivas i Linköping. Vi ska självklart analysera resultatet bakom rankingen, men vårt långsiktiga mål är att vi ska ha ett företagsklimat som är i topp, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

– Från politiskt håll har vi höjt ambitionerna för näringslivet och sedan tidigare initierat satsningar på service och bemötande som nu är under genomförande, liksom stärkta satsningar på nyföretagande och entreprenörskap. Vi har också tydliggjort att kommunen ska ha ett offensivt arbete med offentliga upphandlingar. De satsningar vi gör kommer att ge resultat framöver, säger kommunalråd Christer Mård (L).

En del av den kritik som företagare framfört har handlat om kommunens bemötande och där genomförs redan nu en rad åtgärder. Under hösten ska till exempel alla kommunanställda som kommer i kontakt med näringslivet genomföra en webbutbildning i bemötande i offentlig sektor. Dessutom genomförs den mer omfattande utbildningen Förenkla – helt enkelt som hålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Fakta om den nya näringslivsorganisationen:

• Näringslivsfrågorna har flyttat från det kommunala bolaget Nulink in i den kommunala organisationen under namnet Näringsliv och tillväxt.
• Arbetet leds av näringslivsdirektör Pia Carlgren tillsammans med ett starkt medarbetarteam.
• Från och med oktober kommer all näringslivsinformation finnas på www.linkoping.se. Sociala medier och nyhetsbrev som riktar sig till näringslivet kommer att finnas kvar, men med nytt namn.
• Under vintern etableras en kommungemensam företagsservice som ska ge företagen en tydlig väg in i den kommunala organisationen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2017