Ansökan om utdelning från stiftelser - Westman-Wernerska stiftelsen

En på den tiden välkänd och välbärgad gammal Linköpingsbo satte sig 1913 tillrätta vid sitt skrivbord på Valla gård för att pränta ner sina framtidsdrömmar om hembygden. Det skulle bli ett gåvobrev med förhoppningar om att drömmarna så småningom kunde förverkligas. Brevskrivarens namn var Henric Westman.

Drömmarna handlade om kulturell blomstring i Linköpingsbygden - eller ”gagneliga ändamål av ideell betydelse” med ”varaktig nytta” som det står i gåvobrevet. Det står också att ”Under inga omständigheter får fonden tagas i anspråk till agitation för nykterhet, politik och dylikt”. Utdelning kan endast komma ifråga till ändamål som ligger inom f d Linköpings stad. Med Linköpings stad avses det område som år 1970 utgjorde Linköpings stad.

Det sägs att kultur är människans odling av sin kunskap, sitt landskap, sina redskap och traditioner men också hennes längtan att se denna sin odling i de sköna konsternas spegel. Beskrivningen täcker väl Henric Westmans ideella intressen men särdeles levande var hans drömmar om Linköping som;
■ en bygd där kunskapen frodas
■ en bygd där det förflutna aktas
■ en bygd där kulturmiljön utvecklas


Ovanstående är hämtat ur bland annat minnesskriften ”En givande sjuttiofemåring Westman-Wernerska stiftelsen 1913 - 1988” utgiven av Länsmuseet år 1988.

Henrik Westmans gåva fick namnet Westman-Wernerska stiftelsen.
Westman-Wernerska stiftelsen har utdelning vart femte år. Nästa utdelningstillfälle är år 2018.

Förslag på utdelning från stiftelsen behandlas av en särskild utdelningsnämnd som kommer att bereda ansökningarna under slutet av år 2017. Det slutliga beslutet om utdelning fattas av kommunfullmäktige i Linköpings kommun under första halvåret 2018.

Ansökningar om utdelning inges till
Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen
Stadshuset, 581 81 Linköping, senast 18 september 2017

Närmare upplysningar lämnas av utdelningsnämndens sekreterare Kamilla Dulaimi telefon 013/20 61 37 eller dess ordförande Rolf Edelman telefon 013/15 42 88.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2017