Experter fokuserar på byggboom och bostadsbrist

Den 20-22 september samlas närmare 850 bygglovshandläggare från hela landet i Linköping för att diskutera aktuella bygglovsfrågor. Evenemanget är det största i sitt slag och expertis från stora delar av Sverige är på plats.

Deltagare från Sveriges alla kommuner är anmälda till FSBS (Föreningen Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare) årliga utbildningsdagar, som för första gången anordnas i Linköping.

Föreläsarna består till stora delar av Sveriges expertis inom området. Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kommer till utbildningsdagarna för att tala på temat ”Nu bygger vi ut Sverige”. Trots att det byggs fler bostäder än på 20 år i landet, rapporterar de flesta kommuner bostadsbrist. Även Boverket deltar med juridisk expertis inom Plan- och bygglagen. Fokus kommer också att läggas på skydd av kulturmiljöer.

– Jag är glad att konferensen lyfter viktiga ämnen som kulturmiljö, rättssäkra beslut och tillsyn. Kulturmiljö, för att vi måste värna den så att den inte går till spillo som den gjort i tidigare expansiva perioder. Rättssäkra beslut, för att byggnationen ska kunna ske i planerad takt och inte fastna i överklaganden och tillsyn, säger Gunnar Gustafsson (MP) ordförande i bygg och miljönämnden.

På programmet står även ett besök i Vallastaden – där Linköpings kommun får visa upp det senaste inom svenskt byggande och samtidigt berätta om det unika arbetssätt som gjort det möjligt att gå från vision till färdig stadsdel på fem år.

Utbildningsdagarna äger rum på Konsert och kongress i Linköping 20-22 september.

Kontakt Gunnar Gustafsson, ordförande i bygg- och miljönämnden, tel: 0709-544 778, e-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Thorsten Hampusson, chef bygglovskontoret, tel: 013-20 62 80, e-post: thorsten.hampusson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 september 2017