Dagvattnet ska bli mindre förorenat

Som en del av arbetet med att motverka föroreningar i våra vattendrag ska nu dagvattnet bli renare. Kommunfullmäktige ska anta en ny policy redan i höst.

I dagvattenbrunnarna hamnar allt möjligt; metaller, plastbitar och rengöringsmedel med mera. I en stor stad som Linköping, med många tak och asfalterade gator, sker mindre naturlig filtrering via mark och växter. Följden blir att det förorenade vattnet rinner direkt via diken eller ledningar ut i vattendrag.

I höst ska kommunfullmäktige anta en ny policy som ska förebygga att helt orenat vatten rinner ut i sjöar och vattendrag. Genom att till exempel använda en fördröjningsmagasin ska dagvattnet kunna hanteras på ett bättre sätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 augusti 2017